Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...

Tønder Kommunes udviklingsplan
fra borgmesteren

Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer, som vi ser i møde nu og i de kommende år, og den viser, hvordan vi vil imødekomme udfordringerne. Vi har fokuseret på fem områder som i særlig grad kan drive udviklingen frem:   

–    et øget samarbejde med Tyskland – vi kalder det for den dansk-tyske forbindelse,
–    en øget indsats i erhvervslivet,
–    udvikling af borgere, byer og boliger – samtidig med at vi indrømmer, at vi bliver færre borgere,
–    det åbne land som er Tønder Kommunes særlige kendetegn og  
–    omstilling i forhold til energi og klima

Den dansk-tyske forbindelse er ikke kun et tema for sig selv, den er med i de andre temaer og har derfor særlig betydning. Ind i mellem skal vi tage vare på, at hverdagen passer til økonomien, så borgerne kan leve et godt liv.

Vi har samlet alle udviklingstemaer i Tønder Visionen, som i få ord beskriver det som vi er, og det som vi vil. Vi kalder visionen for ”Tønder – grænseløs virkelighed”.  Grænseløs, fordi vi vil gå til kanten og virkelighed fordi, vi hele tiden skal fortælle borgerne i Tønder Kommune hvad de kan forvente og hvordan.

Da kommuneplanstrategien blev vedtaget i 2009, var Tønder Kommune stadig præget af de 6 gamle kommuner. Nu står vi sammen, så vi får mest muligt ud af det vi har.  Vi åbner det nye Rådhus i 2015 som et godt eksempel på, hvordan vi kan få mere ud af det vi har.

Planstrategien viser vejen til en række aktiviteter. Den fortæller, hvor vi vil hen, og hvordan vi gør det. Den er ikke en detaljeret køreplan for hvordan – allerede om et år vil meget være forandret. Derfor skal planstrategien være så robust, at den tåler forandring – uden at den mister retning, og derfor skal den prioriteres – der er jo ikke plads til det hele. Det sker ved at alle der har interesse for udviklingen giver deres meninger til kende, hvorefter kommunalbestyrelsen beslutter hvad der skal ske.

På den måde sikrer vi bedst, at hele Tønder Kommune er sammen om udviklingen.

Venlig hilsen

Laurids Rudebeck
Borgmester

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK