Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...

Tønder visionen

En vision er et redskab til udvikling. Visionen skal give en retning som kan vise vej og som kan holde. Den skal være så realistisk, at de fleste tror på, at det kan lade sig gøre. Visionen skal bruges i tre niveauer:

1:    Den korte i meget få ord – det er ”Grænseløs virkelighed”

2:    Den der siger lidt mere i få linjer :  ”Tønder grænseløs virkelighed – porten til Europa, som skal sikre os et godt og trygt liv”.

3:    Som en rettesnor i alle udviklingstemaer; Den dansk-tyske forbindelse bliver i sig selv en naturlig del af visionen. I alle temaer vil vi stræbe på at der vises grænseløse og virkelige handlinger som for eksempel Tønderoplevelserne, kultur, handel og energi.

Visionens afsnit har således tre niveauer. Hvert til deres formål og sammen, men altid i harmoni.1) Den korte tekst kan for eksempel anvendes med en kampagne, en brochure eller et banner. 2) Den lidt længere fortæller for eksempel om visionen sammen med Skærbæk Ferieby ved Rømø. 3) Kan for eksempel forklare, hvordan den dansk tyske grænse skal udvikles.

Visionen skal anvendes til inspiration for strategier og handlinger og den skal stille spørgsmålet. : Er du ”Grænseløs” eller bare som alle andre ?

Tønder visionen skal stå mål med følgende krav:
1.    markedsføre Tønder Kommunes værdier som noget andre ikke har
2.    motivere borgere, erhvervsliv og uddannelse
3.    være let at kommunikere på flere sprog

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK