Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...

Planstrategi og loven

I planloven bestemmes, at kommunalbestyrelsen i hver valgperiode skal offentliggøre et forslag til strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal danne grundlag for kommuneplanen, den har 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om :
–    planlægning, der er gennemført efter revision af seneste kommuneplan
–    kommunalbestyrelsens vurdering af strategi for udviklingen
–    kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller den revideres for særlige emner og hvilke dele der, vedtages igen

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommuneplanen skal revideres for de områder, der er behandlet i denne kommuneplanstrategi, mens de øvrige emner vedtages igen. Se emneliste.

Forslaget til planstrategien skal i offentlig høring, så borgere, interesseorganisationer og andre interesserede kan komme med supplerende idéer og forslag og ønsker om ændringer.

Det sker i perioden 10/9 – 8/11 2013. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen de indkomne forslag og foretager eventuelle ændringer, inden planstrategien godkendes. Hermed er det krævede grundlag for den kommende revision af Kommuneplanen tilstede.

Kommuneplanstrategien er endvidere et vigtigt element i Tønder Kommunes udviklingsstrategi.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK