Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...

Tønder Kommune har igennem flere hundrede år været en del af Slesvig-Holsten. Det har skabt et kulturelt fællesskab og en fælles identitet. Ud over den markante natur, er det danske - tyske forhold det, som præger Tønder Kommune mest. Grænsen har siden 1920 afskåret Tønder fra sit sydlige opland. Tætte forbindelser mod syd kan skabe en fornyet udvikling både for bosættelse, erhverv, turisme, uddannelse og kultur – en udvikling som er sandsynlig. En række analyser dokumenterer det.

Der er gennemført en analyse, som viser, at den tyske befolkning ser mere positivt på mulighederne i Tønder Kommune end, den danske befolkning gør – både med hensyn til arbejde og bosættelse.

I Tønder Kommune skal der være lyst og velvilje overfor nye beboere. Der skal være synlige tiltag som for eksempel: skiltning på begge sprog, sprogundervisning, tale med begge sprog hos for eksempel kommune, læge, kulturoplevelser til begge, nye forretningsinitiativer, fælles sport
og fritid etc.. Der skal planlægges og gennemføres markante og vedvarende markedsføringsak-tiviteter i begge områder.

Vi vil formalisere den dansk-tyske forbindelse, så området gradvist opfattes i harmoni.

 
Vi vil:

– øge samarbejdet med Tyskland
– konkretisere den dansk-tyske forbindelse gennem fælles projekter så, Tønder Kommune styrkes
– gennemføre markedsføringsaktiviteter med tyske naboer
– samarbejde med andre kommuner for en fælles grænseregion

Den dansk-tyske forbindelse er en hovedforudsætning for Tønder Kommunes udvikling i sig selv, men den er samtidig en integreret og naturlig del af de fleste af planstrategiens elementer.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK