Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...

Porten
Skandinavien-Tønder-Tyskland

Mindre og mellemstore skandinaviske virksomheder kan skabe forbindelser til Tønder Kommune igennem rådgivere og virksomheder i samme brancher. Det skal ske ved at etablere et fysisk center med mødefaciliteter, kontorhotel, oversættervirksomhed med videre.

Der skal udvikles et netværk imellem relevante virksomheder med rådgivere især på områder som for eksempel revision, finansiering, erhvervsadvokater, IT og markedsføring.

Der skal gennemføres aktiv markedsføring, som samtidig vil ændre Tønderomdømmet positivt.

Der skal udvikles undervisning og kurser på flere niveauer.


Vi vil:
–    sætte fokus på udnyttelse af Tønders position og gennemføre en plan for Porten Skandinavien-Tønder-Tyskland i samarbejde med  Tønder Erhvervsråd
–    udvikle Tønder Kommune og den tyske forbindelse til et attraktivt sted for Skandinavien og Tyskland
–    skabe fælles dansk-tyske ungdoms- og erhvervsuddannelser
–    udvikle fælles undervisningsprojekter og uddannelsesforløb i grænsesoverskridende samarbejder

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK