Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...

Borgere, byer og boliger

Det er borgerne der skaber Tønder Kommune. På godt og ondt. Hverken boliger eller byer kan give det gode liv hvis ikke borgerne er med. På det punkt har vi meget at byde på. Vi holder af at være her ( det ved vi fra en analyse) og vi har en styrke og energi som bør misundes af mange andre kommuner og som kan sætte meget i gang. Vi har et rigt foreningsliv og de fleste stiller op når det gælder. Fra at være 6 mindre kommuner er Tønder Kommune nu en samlet enhed. Det giver os uudnyttede muligheder for at vi alle får det bedre. Men det kræver, at vi arbejder sammen på tværs af steder og interesser. Derfor ser vi hele Planstrategien med borgernes øjne. Det er borgerne der tilsammen skal inspirere og give den kraft som er Tønder Kommune.

Attraktive byer og boliger er sammen med naturen, hjørnestenen for Tønder Kommunes udvikling. Flere dør eller flytter fra. Færre fødes eller flytter til, så vi bliver færre hvert år. Det er ingen katastrofe – udviklingen er den samme i mange kommuner udenfor de store byer. Det er særligt de unge der flytter fra. En stor del af dem vil vi gerne have tilbage. Vi ved at de gerne vil være i nærheden af familie og venner, men også at det er afgørende at Tønder Kommune bliver så attraktiv at de vil komme tilbage. Her spiller gode boliger en vigtig rolle. De unge der bosætter sig skal være et ambassadørkorps som fortæller andre om livet i Tønder Kommune.

Det er afgørende for udviklingen, at byer og huse ikke blot vedligeholdes, men at der skabes nye og restaurerede boliger i varierede størrelser og typer. Der skal også være mod til at nedrive det som skæmmer og ikke kan bevares på en harmonisk måde. Udskiftning af bygninger skal ske hensynsfuldt så værdifulde områder forstærkes og udbygges i en arkitektonisk balance mellem gammelt og nyt.

I Tønder Kommune er der gode muligheder for at omdanne nedlagte landbrugsejendomme til bæredygtige boliger for mennesker der ønsker at leve i pagt med naturen og samtidig have moderne bekvemmeligheder. Tønder by er afgørende for hele kommunens udvikling og skal derfor fokuseres som omdrejningspunkt/centrum. Der skal her konkurreres for at tiltrække potentielle borgere, handel og erhverv.

Centerbyerne Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster samt Bredebro og Højer har hver deres styrke og skal udvikles således at deres særkende fremmes, så de fungerer som selvstændige planlagte byenheder med divergerende serviceniveau. Også Agerskov har en særlig styrke, den infrastrukturelle styrke, som bør fremmes og udvikles, da byen samtidig har en størrelse, struktur og et serviceniveau som en selvstændig og planlagt by, mens de øvrige byer mere har karakter som landsbyer eller sammenhængende bebyggelsesstrukturer.

Tønder Kommune råder over store ressourcer i nedlagte og velbevarede landbrugsbygninger, som giver store muligheder for både landbrugsdrift, bosætning på landet og mindre erhverv - med respekt for kulturarven der viser hvordan vi har boet og levet. En sådan udvikling skal gennemføres harmonisk over et tidsforløb.

Vadehavs landsbyerne skal med deres særegne arkitektur og natur bevares og fortsat spille en særlig rolle som attraktive bosteder og lokalcentre for de omkringliggende landbrug.Vi vil:
–      revurdere og harmonisere bymønstret
–      udarbejde byudviklingsplaner for Tønder kommune med fokus på Tønder by og de øvrige større byer i kommunen. Planerne omfatter både boliger, erhverv, handel, gader og offentlige rum
–      udvikle planer for de nye varierende boligtyper der tiltrækker potentielle ny tilflyttere
–      undersøge alle muligheder for og skabe initiativ til renovering af boliger
–      udarbejde en plan for nedrivning af kondemnable huse der ikke er bevaringsværdige

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK