Borgere, byer og boliger Vi bliver fĂŚrre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal vĂŚre udvikling i alle centerbyerne ...

Bredebro

Bredebro er en stationsby bygget op omkring et trafikalt knudepunkt.  Tidligere var byen berømmet for sine kniplinger.

I dag er byen en moderne handels – og industriby med Ecco med hovedsæde i byen som største og dominerende virksomhed. Byen har kun delvist bevaret sit gamle bymiljø, men der findes en del bevaringsværdige bygninger i bedre byggeskik .Der er enkelte og centralt beliggende store tomme industribygninger i byen. For at forbedre byens attraktivitet for både indbyggere og turister skal der gennemføres en samlet plan for byudviklingen , hvor borgere og industri kan trives side om side, samt en bevarende lokalplan. Eccos planer om et nyt torvecenter midt i byen med butik, cafe og foreningshus vil give byen et fint løft og skabe positiv synergi.

Borgmesteren Tønder er grÌnseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan vÌre med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grÌnsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver fĂŚrre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal vĂŚre udvikling i alle centerbyerne ...
Det übne landskabs oplevelser Tønder har stor storslüet natur med ro og übne vidder, som vi skal vÌrne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har fü store og mange smü virksomheder ogsü i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus pü energibesparelser. Tønder ønsker at vÌre i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bĂŚre os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK