Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...

Højer

Højer har status som ”flække” med ret til at drive handel og håndværk, en historisk by som med sin beliggenhed op til nationalparken får nye potentialer.

Byen er vokset op omkring Vidå og rummer mange fine fredede stråtækte bygninger i friserstil og har en velbevaret gammel bydel med smalle gader og et torv ved den gamle kirke som kan dateres tilbage til 1200 tallet. Byen bærer ligeledes præg af tysk 1800- tals arkitektur.  Efter 2 verdenskrig blev byen udbygget mod vest . Byens arkitektur afspejler tydeligt byens storhedstider og er byens synlige historie. Byen er i dag præget af små industrivirksomheder og småhåndværk. Nationalparken kan medføre nye udviklingsmuligheder for byen.

Byen har en god og velrenommeret designefterskole. Der bor mange kunstnere i byen og der er turister året rundt som kommer for at se digerne, slusen og sort sol.  Det er væsentligt at bevare og videreudvikle byen og værne om dens særegne historiske bygninger og gadeforløb.Højer har det som flere andre byer, at enkelte ejendomme som på grund af deres tilstand giver et negativt indtryk for hele området. Det bør overvejes at nedrive sådanne enkelt ejendomme.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK