Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...

Indpendlere

Hver dag kommer godt 1000 danskere med mere end 50 km på arbejde til Tønder Kommune. Omkring 800 tyskere indpendler  til Danmark – de fleste til Tønder Kommune. I alt er der således omkring 1.800 indpendlere i Tønder Kommune. En del af dem kan anses for at være potentielle tilflyttere.

For at realisere blot 10% af det potentiale skal der opfyldes en række forudsætninger for eksempel i forhold til:
–     at de i forvejen har familie eller venner,
–     at de kan opnå job til ”den anden”
–     at de kan finde en bolig som passer deres situation

Både positiv og negativ bosætning foregår i cirkler. Kommer nye til, flytter endnu flere til, men flytter nogle fra følger flere ofte efter, og stedet affolkes. Hermed bliver et bevidst og aktivt bymønster en forudsætning for Tønder Kommunes udvikling.

Med ca. 1.800 indpendlere har Tønder Kommune og særligt Tønder by mulighed for at få nye indbyggere, men det skal ske igennem en bevidst strategi og markedsføring som både giver bosætningsmuligheder i nye og eksisterende bygninger. Den dansk-tyske forbindelse vil være en betydningsfuld del af strategien.


Vi vil:
–     finde særligt attraktive og egnede boliger til indpendlere- og markedsføre dem
–     registrere udviklingen i bosætning af indpendlere
–     skabe gode betingelser for indpendlere og motivere til bosætning  for eksempel ved job til ”den anden” og tilbud om attraktive boliger

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK