Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...

Løgumkloster

Løgumkloster er egnens kirke- og klosterby, og befolkningsmæssigt den største af centerbyerne.  Både i Danmark og internationalt er Løgumkloster sammen med Tønder en betydelig magnet for turismen i Tønder Kommune. Byen har et stort aktivitetsniveau og rummer en værdifuld kulturarv.

Byen har en smuk og velbevaret bykerne omkring den gamle markedsplads midt i centrum.Byen er bygget op omkring og præget af den store middelalderbebyggelse med Løgumkloster og klosterkirken. Den er kendt for sin unikke kirke og kirkekultur med Refugiet, præsteseminaret og flere kirkelige efteruddannelser. Der er mange fine eksempler på ny arkitektur og smukke renoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Byen har et bredt udbud af handels- og servicemuligheder og et rigt kultur - og fritidsliv.  Allerede i 1970-erne fik byen en byudviklings- og bevaringsplan som man har bygget videre på og fremstår derfor i dag som en velbevaret by, hvor der er taget hensyn til kulturarven.

Byudviklingen forgår mod Løgumgårde og på sigt kan de to byer danne en sammenhængende bystruktur.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK