Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...

Tønder

Tønder har, både med henblik på at fastholde nye borgere, skabe tilflytning og nye virksomheder, kommunens bedste muligheder for at nå en balanceret økonomi og dermed et godt liv for borgerne.   

Omkring 1/3 af kommunens ”resursestærke” borgere bor i Tønder og endnu flere arbejder der hver dag. Handelslivet og turismen har flere gange vundet priser og turismen er afgørende for at bylivet i Tønder er langt mere aktivt end antallet af faste beboere tilsiger.

Alt i alt er Tønder som by en afgørende forudsætning for kommunens økonomiske ve og vel.

Det er historien og bygningskulturen, der er Tønders styrke. Byens gamle midte er præget af smalle, men dybe gavlhuse efter hollandsk tradition. Mange huse har i dag stærkt ombyggede facader, men de giver tilsammen en karakteristisk stil som gør Tønder til noget særligt.

Især bebyggelsen omkring Kristkirken og Kirkepladsen er en herlighedsværdi. Med den tyske forbindelse efter 1864 afspejler historismen sig i de nyere bygninger.  Kvarteret Ribelandevej, Strucks Allé, Leos Allé og Carstensgade repræsenter alle  fint balancerede kvarterer med en bygningsmasse af smukke og karakteristiske huse  fra 1900-erne.  Kunstmuseet og Wegner museet er gode eksempler på fremragende arkitektur og netop i disse år er dansk design genstand for stigende  international interesse.

Tønder har et rigt handelsliv, men er truet af planlovens detailhandelsbestemmelser. Tønder skal have større plads sådan at den naturligt kan udvikle sig til at være i nærkonkurrence med Esbjerg og Kolding – afstandene taget i betragtning. Det bliver samtidig en opgave at binde Tønder bedre sammen så man opnår et naturligt forløb imellem Vidå, grønne anlæg, kunstbygninger og handelslivet.  Der skal udvikles en byplanstrategi som giver oversigt over udviklingen i de kommende år. Byplanen skal omfatte alle interessenter: Beboelse, erhverv, kultur, handel, turisme etc.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK