Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...

Natur

Naturen med dens marker, enge, strande, planter, blomster samt fugle- og dyreliv er en afgørende del af Tønder Kommunes attraktioner.

Særligt på Rømø findes særegen natur som mose, hede og strandenge, der skaber grundlag for dyr og planter som bliver mere sjældne hver dag.  Omstruktureringer af landbruget til større enheder skaber vanskelige vilkår for dyr og planter i den øvrige del af kommunen. De sårbare, næringsfattige naturområder får tilført næringsstoffer gennemluften. Det betyder, at blomster, insekter og særligt sommerfugle forsvinder.

Tønder Kommune skal gennemføre en naturhandleplan for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og således tilstræbe, at Tønder Kommune bliver et attraktivt naturområde som stadig forbedres.


Vi vil:
–    bevare og forstærke de økologiske forbindelser mellem naturområderne
–    udarbejde en naturkvalitetsplan
–    samarbejde med tyske og danske naboer – den dansk-tyske forbindelse
–    lægge vægt på projekter som er afledt af de statslige natur- og vandplaner
–    arbejde aktivt for projekter som bevarer og forbedre naturtilstanden – i samarbejde med lodsejere

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK