Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...

Vand

I Tønder Kommune er der store grundvandsresurser med en så god vandkvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden særlig behandling. Stort set alle behov kan tilgodeses.

Da vand er en livsnødvendig resurse prioriterer Tønder Kommune beskyttelse mod forurening og overudnyttelse højt, således at den gode grundvandskvalitet ikke trues.


Vi vil:
–    sikre en bæredygtig grundvandsbeskyttelse
–    prioritere drikkevandsinteresserne højere end andre interesser
–    sikre at vilkårene for dyre- og planteliv ikke forringes gennem grundvandsindvinding
–    bibeholde en decentral vandforsyning for at undgå overudnyttelse af grundvandsresurserne

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK