Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...

Kystlandskaber

Tønder Kommunes kystlandskaber er store og uforstyrrede landskaber som i kombinationen marsk og tidevand ikke findes andres steder. Tøndermarsken er den ”rendyrkede” marsk hvor de ydre koge er bevaret.

Dette særegne landskab er en stor attraktion for borgere og besøgende turister.  Det er vigtigt at det er let at komme til kystlandskaberne gennem sti systemer med tilgængelighed for alle.

Kystnærhedszonen, som strækker sig 3 km ind i landet langs hele kysten, er en planlægningszone hvor udviklingen er aktuel særlig efter at  nationalparken er en realitet. I kystnærhedszonen kan arealer kun inddrages i planlægningen, hvis der gives særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for kystnær lokalisering.


Vi vil:
–    skabe attraktive stisystemer i kystområderne så de lette at gå til
–    vi vil sikre udviklingen i kystnærhedszonen

 

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK