Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...

Tønderoplevelser holder

Tønder Kommune har en række styrker, som ikke bliver markedsført tilstrækkeligt. Tønderoplevelsen skal markedsføres sådan at den er med til at give et attraktivt omdømme. Tønderoplevelser skal huskes på interessante minder med gode kvaliteter. Tønderoplevelsen er en naturlig del af den dansk- tyske forbindelse.

Der skal laves en fælles Tønder markedsføring, som markedsfører Tønderoplevelsernes aktiviteter og oplevelser. Tønderoplevelserne skal have god kvalitet og kunne fortælles til andre .


Vi vil:

–     løbende gennemføre vurdering af kvaliteten – målt efter turisternes opfattelse – og en handlingsplan for forbedringer med hvorfor, hvem, hvordan, tid og økonomi
–      kortlægge hvad der skal til
–    udvikle en samlet oversigt over alle muligheder for oplevelser og informationer.  Aktiviteterne samles og spiller sammen. Der skal være marsklam og vadehavsøsters til restauranterne Klima- og energihandlinger for turister (el-biler, cykler, solenergi, økologisk vaskepulver..). Forbindelse imellem handel og kultur. Biofødevarer/økologi til Vadehavsprodukter i landbruget, gratis forbindelser Rømø-Tønder. Musik i gadelivet
–     aktivere den dansk-tyske turistforbindelse
–    fortælle Tønder borgerne og omverden om alt det Tønder Kommune kan tilbyde samt formulere den organisation og handlingsplan som kan sikre at Tønderoplevelsen realiseres

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK