Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...

Handel

Både borgere og turister oplever handelslivet som noget af det vigtigste i Tønder by.  Ikke kun for at købe ind, men for at opleve bylivet. Tønder er flere gange placeret blandt de bedste handelsbyer i Danmark.

Den placering skal holdes ! Taber Tønder sit gode omdømme som sprudlende handelsby, vil Tønder by og kommune miste sin attraktion. Omvendt vil et endnu mere attraktivt handelsliv kunne forøge antallet af både beboere og turister – her særligt fra Tyskland.

Detailhandelen ændrer sig .Den traditionelle detailhandel taber terræn til internettet, discount og outlet. Det betyder færre kvadratmeter og at handelslivet skal koncentreres. Det skal ske i samarbejde mellem handelstanden og kommune.

Byerne udenfor Tønder by skal være så attraktive at de kan give borgerne det handelsliv som er nødvendigt for dagligdagen.


Vi vil:
–    gøre Tønder til den bedste handelsby af sin størrelse i Danmark
–    tilpasse handelslivet til nye livsformer
–     gøre endnu mere ud af den dansk-tyske forbindelse
–     arbejde for ændring af lovgivningen i samarbejde med handelslivet

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK