Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...

Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder Kommune ønsker at være i front, når det gælder energirenovering af gamle huse hvor mange er særlige Tønderattraktioner.

Målet er at mindske klimapåvirkningen og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Fornyelsen af boligerne skal udarbejdes igennem en nytænkt plan som rykker på klima og energi , så det er på niveau med de tilstødende kommuner.

Klimaforandringerne påvirker hele kommunen. Byer, bygninger, landbrug og landskaber skal klimatilpasses så de på længere sigt er robuste overfor fremtidige klimaændringer.


Vi vil:
–    udarbejde en plan for energi renovering for Tønder Kommune. Planen skal være en del af en plan for arkitektur og planen skal inkludere økonomiske overslag og tid.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK