Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...

Energiplan
og forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er afgørende for borgere og virksomheder. En af de centrale udfordringer er derfor at sikre både grøn og stabil energiforsyning.

For at opnå bedre forsyningssikkerhed udarbejdes varme- og energiplan hvor alternative energikilder som jordvarme, solvarme, varmepumper, vindenergi og biogas indgår. Energi- og varmeplanen skal rumme tidsplan for omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi, i et tværgående samarbejde mellem private og offentlige parter.


Vi vil:
–    udarbejde energi plan med fokus på forsyningssikkerhed

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK