Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus pü energibesparelser. Tønder ønsker at vÌre i front ...

Agenda 21

Tønder Kommunes planstrategi er ogsü kommunens Agenda 21 strategi.

Med Agenda 21 sætter vi dagsordenen for en bæredygtig strategi i det 21.århundrede. Tønder Kommune arbejder fortsat for aftalen, der er indgået mellem KL og Klima og energiministeriet om: energieffektiv adfærd, energieffektive indkøb og energieffektive bygninger. Tønder Kommune vil fortsat arbejde med ” feje for egen dør ” politik. Tønder Kommune forventer at spare en million på vand, varme og el i dette år.

Tønder Kommune arbejder for CO2 neutralitet. En stor del af indsatsen er af overordnet og strukturel karakter. Men kommunens indsats gør det ikke alene. Borgerne, brugerne og  virksomhederne er afgørende for at løse udfordringerne. Borgerne har en rigdom af relevante kompetencer, som kan bruges bedre. Sammen skal vi arbejde for at Tønder Kommune kan nü sine mül pü klima og miljøomrüdet. Kommunen skal bidrage til borgernes muligheder for at gøre noget aktivt for CO2 neutralitet.

Det er vigtigt at vi sammen gør noget i forhold til transport, energibesparelser i hjemmet og reduktion af affaldsmÌngderne. Der er behov for at borgerne og kommunen arbejder sammen. Dialogen med borgerne om udvikling af innovative miljøløsninger er vÌsentlig for at fremme indsatsen. Aktiviteten skal bruges til miljøforbedringer for at opfylde kommunens mülsÌtninger om klima og grøn vÌkst.


Vi vil:
–    arbejde for at udvikle borgenes grønne handlemuligheder
–    bidrage til at gøre det lettere for borgene at handle miljø og klimavenligt i hverdagen
–    arbejde for CO2 neutralitet
–    skabe rammerne og gøre en miljøvenlig hverdag lettere og mere attraktiv

Borgmesteren Tønder er grÌnseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan vÌre med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grÌnsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver fĂŚrre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal vĂŚre udvikling i alle centerbyerne ...
Det übne landskabs oplevelser Tønder har stor storslüet natur med ro og übne vidder, som vi skal vÌrne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har fü store og mange smü virksomheder ogsü i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus pü energibesparelser. Tønder ønsker at vÌre i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bĂŚre os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK