Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...

Agenda 21

Tønder Kommunes planstrategi er også kommunens Agenda 21 strategi.

Med Agenda 21 sætter vi dagsordenen for en bæredygtig strategi i det 21.århundrede. Tønder Kommune arbejder fortsat for aftalen, der er indgået mellem KL og Klima og energiministeriet om: energieffektiv adfærd, energieffektive indkøb og energieffektive bygninger. Tønder Kommune vil fortsat arbejde med ” feje for egen dør ” politik. Tønder Kommune forventer at spare en million på vand, varme og el i dette år.

Tønder Kommune arbejder for CO2 neutralitet. En stor del af indsatsen er af overordnet og strukturel karakter. Men kommunens indsats gør det ikke alene. Borgerne, brugerne og  virksomhederne er afgørende for at løse udfordringerne. Borgerne har en rigdom af relevante kompetencer, som kan bruges bedre. Sammen skal vi arbejde for at Tønder Kommune kan nå sine mål på klima og miljøområdet. Kommunen skal bidrage til borgernes muligheder for at gøre noget aktivt for CO2 neutralitet.

Det er vigtigt at vi sammen gør noget i forhold til transport, energibesparelser i hjemmet og reduktion af affaldsmængderne. Der er behov for at borgerne og kommunen arbejder sammen. Dialogen med borgerne om udvikling af innovative miljøløsninger er væsentlig for at fremme indsatsen. Aktiviteten skal bruges til miljøforbedringer for at opfylde kommunens målsætninger om klima og grøn vækst.


Vi vil:
–    arbejde for at udvikle borgenes grønne handlemuligheder
–    bidrage til at gøre det lettere for borgene at handle miljø og klimavenligt i hverdagen
–    arbejde for CO2 neutralitet
–    skabe rammerne og gøre en miljøvenlig hverdag lettere og mere attraktiv

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK