Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

Dokumentation og inspiration

Planstrategien er lagt på solidt grundlag. Der er gennemført en række aktuelle analyser – alle med det formål at skærpe udviklingen.
Analyserne kan downloades her.

Tøndersjælen:                      En analyse af Tønderområdets fortid
Tønderomdømmet:              Omverdenens oplevelse af Tønder fra Danmark og Slesvig
Tønder, de kreative og
resursestærke                    Hvem bor og arbejder i Tønderområdet
Tønder stakeholders:           Kvalitative interviews med enkeltpersoner i Tønder Kommune
Tønder og Tyskland:             Analyse af sandsynligheden for at tyske indpendlere
                                                flytter til Tønder Kommune

Tønder Profilen & Tønder Place Branding

 

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK