Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

uDVIKLINGeN sIDeN sIDsT

Vigtigste kommuneplantillæg i perioden: Tønder Kommune har lavet en række kommuneplantillæg i perioden. Tre områder skiller sig ud som væsentlige.

Tønder Kommune er blevet en del af Nationalpark Vadehavet. Nationalparken er en unik mulighed for at brande kommunen og præsentere natur- og kulturværdierne i Vadehavet.

Tønder Kommune har i praksis igangsat en energimæssig omstilling. I Tønder Kommune arbejdes der på at etablere et geotermisk anlæg. en temaplan for udbygning af vindmøllekapaciteten er ligeledes igangsat. med biogas, solfangere og solceller er der skabt en bæredygtig platform. For Tønder Kommune er den energimæssige omstilling vigtig, fordi der kun i begrænset omfang har været adgang til fjernvarme i kommunen. store landområder er individuelt opvarmede.

Tønder Kommune beskæftiger sig løbende med sager indenfor detailhandelsbestemmelserne. Tønder har historisk været en vigtig handelsby. mulighederne for at etablere butikker i dag bestemmes i høj grad ud fra indbyggertal. Det giver snævre rammer for Tønder Kommunes
udvikling af butikslivet . Derfor er det et planlægningsmæssigt emne, som Tønder Kommune beskæftiger sig meget med for at sikre rammerne for handelslivet.

Borgmesteren Tønder er grænseløs og samtidig realistisk. Se hvordan du kan være med til at udvikle vores kommune ...
Den dansk-tyske forbindelse Tønder skal udvide grænsen - og skabe flere naboer - mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland ...
Borgere, byer og boliger Vi bliver færre, men vi skal leve godt undervejs. Der skal være udvikling i alle centerbyerne ...
Det åbne landskabs oplevelser Tønder har stor storslået natur med ro og åbne vidder, som vi skal værne om ...
Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet giver Tønder mulighed for at skabe en stor autentisk turistattraktion ...
Tønderoplevelser holder Oplevelsesøkonomien skal spille en stor rolle i Tønder. Den skal skabe synergi og markedsføres...
Tøndervirksomhederne Tønder har få store og mange små virksomheder også i landbruget. Udviklingen skal ske i et samarbejde ...
Klima, energi og Agenda 21 Borgere og virksomheder har fokus på energibesparelser. Tønder ønsker at være i front ...
Dokumentation og inspiration Det har vi gjort siden 2011 og her kan du se de nyeste analyser som skal bære os frem ...

TØNDER VISIONEN

VÆR MED NU!

 FØLG DEBATTEN PÅ FACEBOOK